مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی هرمزگان با بیان اینکه نیروی انسانی بزرگترین سرمایه هر بنگاه اقتصادی است، بر رعایت اصول ایمنی، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در شرکتهای نفتی به منظور صیانت از نیروی کار تاکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوز ؛ هادی ابراهیمی با اشاره به امضای نظام نامه ایمنی در واحدهای نفتی که بین وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و وزارت نفت به امضا رسیده است، افزود: استفاده از پیمانکاران دارای صلاحیت ایمنی، آموزش ایمنی تمامی کارگران، بکارگیری مسول ایمنی دارای صلاحیت با توجه به خطرات و عوامل زیان آور محیط کار ، انجام ارزیابی ریسک شغل و محیط کار کارگران، مورد تاکید قرار گرفته که شرکتها ملزم به رعایت آن هستند.

وی اضافه کرد: رعایت موارد ایمنی، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و ایجاد تشکل های کارگری سه هدف مهم در این راستا است که توسط شرکتهای نفتی و پیمانکاران آن باید رعایت شود.

ابراهیمی اظهار داشت : شرکتهای خدماتی پشتیبانی تامین نیرو علاوه بر اخذ تایید صلاحیت از اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان باید نسبت به تهیه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل منطبق با جدول مزد و دستگاه پیمان دهنده با هر تعداد نیرو اقدام کنند و کارفرمایان مستقر در مناطق ویژه و آزاد نیز مکلف به تهیه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل هستند.

وی خاطرنشان کرد: بازرسان کار بر اساس وظایف ذاتی خود و با توجه به نظارت بر حسن اجرای قانون کار بر پیاده سازی طرح طبقه بندی مشاغل و تعیین نماینده قانونی کارگران، بازرسی و نظارت کرده و شرکتهایی که مطابق قوانین رفتار نکنند اقدامات قانونی لازم در مورد آنها انجام می شود.