استاندار هرمزگان ، گفت: سایت آب شیرین کن روستای زیارت به منظور تامین منابع آبی بخش بیابان سیریک تا پایان سال جاری وارد مدار می شود.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوز، فریدون همتی در بازدید از سایت آب شیرین کن روستای زیارت سیریک، اظهار داشت: این آب شیرین کن با ظرفیت ۳هزار متر مکعب در روز ، ۷۵درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی افزود: ابنیه این سایت به طور کامل اجرا شده، عملیات مکانیکال پیشرفت فیزیکی ۸۰درصد دارد و تجهیزات الکتریکی خریداری شده که در مرحله نصب قرار دارد.

استاندار هرمزگان، تصریح کرد: پس از وصل برق، تست تجهیزات و راه اندازی اولیه، این سایت طی ۴۵ روز آینده وارد مدار بهره برداری می شود.

وی، تقویت ارسال آب به نقاط انتهایی شهرستان سیریک شامل روستاهای بخش بیابان را از جمله اهداف اجرای این سایت آب شیرین کن عنوان کرد و گفت : تامین آب این مناطق اگرچه رشد قابل قبولی طی سه سال اخیر نسبت به قبل داشته است، اما دارای وضعیت مطلوبی نیست که با بهره برداری از این سایت آب شیرین کن، گام بزرگی در راستای تامین منابع آبی پایدار این منطقه برداشته خواهد شد.

  • نویسنده : کاظم محمدیان مصمم