با حضور مدیرکل روابط کار ‌وجبران خدمت وزارت تعاون، کار ‌و رفاه اجتماعی، هادی ابراهیمی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان، نمایندگان کارگران و مدیران شرکت مدیریت تولید برق خلیج فارس؛ جلسه ای برگزار و پس از هفت ساعت مذاکره با ذکر صلوات و تقدیر و تشکر کارگران از نمایندگان وزارت مردم در هرمزگان تحصن خاتمه ‌‌کارگران به محل کار خود بازگشتند.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریانیوز، کورش یزدان گفت: حسب دستور مقام عالی وزارت عبدالملکی و بنا به خواسته ای که کارگران عزیز و مطالبات شان که احساس می کردند در حوزه کارگاه دارند و الزام به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و موارد مرتبط داشتند امروز جلسه ای با مدیران شرکت و سهامدارانی که در خصوص این تصمیم می توانستند در نشست مشترک با کارگران به ما کمک کنند در محل نیروگاه خلیج فارس برگزار کردیم و در جمع کارگران متحصن که در محل کار بودند با برگزاری جلسه قریب به ۷ساعت گفتگو و تبادل نظر پیرامون خواسته کارگران عزیز برابر با مفاد قانون کار و دستورالعمل های مورد اشاره، نهایتا این توافق حاصل و  جمع بندی صورت پذیرفت.

یزدان ادامه داد: طرح طبقه بندی مشاغل نیروهای شرکت پیمانکاری فعال و حاضر در نیروگاه خلیج فارس تماماً با در نظر گرفتن تمام مزایای رفاهی هم که کارفرما به عنوان یک آیتم دیگری افزون بر موارد انگیزشی برای کارکنان در نظر گرفتند مقرر شد که از ابتدای سال ١۴٠٠ تا پایان سال کلیه مطالبات کارگران در این خصوص پرداخت شود.

ویدر ادامه ابراز داشت: بخشنامه صادره وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی در ارتباط با اجرای دقیق قانون کار در شرکتهای زیر مجموعه وزارت نفت یکی از مواردی بود که در این خصوص کارگشا و راهگشا بود.

 یزدان گفت: از دیگر سو، سهامداران و مدیران شرکت نیز در این خصوص نهایت مساعدت را داشتند که باعث بازگشت به کار کارگران، انگیزه بیشتر کارگران و رضایتمندی آنان شد که در نهایت صورتجلسه مابین طرفین به امضا رسید و موضوع به واقع خواسته کارگران به نحو قانونی و در چارچوب قانون قابلیت انطباق داشت و پیدا کرد.

وی اضافه کرد: طرح طبقه بندی مشاغل برای نیروهای خدماتی شرکت خدماتی نیروگاه خلیج فارس با بخشنامه ای که وزیر محترم تعاون نسبت به موضوع اجرای بانک‌ها و شرکت‌های ذیل وزارت تعاون اجتماعی و دیگر حوزه ها در کل کشور، ولی الزاما در این بخش از آن را با توجه به دستور اکیدی که داشتند مورد اجرا واقع شد و مشکل مجموعه حل و فصل شد.

گفتنی است؛  به منظور بررسی درخواست کارگران شرکت نگهداشت کارگران پیمانکار طرف قرارداد شرکت مدیریت تولید برق خلیج فارس جلسه با حضور دکتر یزدان مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق خلیج فارس و کارگران شرکت نگهداشت کاران و تعدادی از کارکنان رسمی شرکت در محل شرکت برگزار گردید.

 در این جلسه پس از استماع خواسته های مشروع و قانونی نمایندگان کارگران آقای دکتر یزدان به عنوان نماینده وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی پس از عرض خسته نباشید و خداقوت خدمت کارگران زحمتکش در خصوص الزام آور بودن بخشنامه وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در مورد اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای کلیه شرکتها سازمانها به صندوق تحت پوشش وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و همچنین اجرای دستورالعمل شماره ۶۱۴۲۹ معاون روابط کار تاکید کردند و عنوان داشتند شرکت مدیریت تولید برق خلیج فارس مکلف است نسبت به تهیه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای کارگران پیمانکار طرف قرارداد، مطابق طرح مصوبه وزارت نیرو اقدام و نتیجه را به اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اعلام نمایند.

انتهای پیام