رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری بندرعباس از اعلام فراخوان به منظور توانسنجی و ارزیابی پیمانکاران حوزه نگهداری و توسعه فضای سبز شهری خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریانیوز، مصطفی خادم در این ارتباط اظهار کرد: با توجه به شرایط اقلیمی، وضعیت آب مورد نیاز و همچنین وسعت قابل توجه شهر، نگهداری در حوزه فضای سبز شهری یکی از چالش‌های جدی این بخش محسوب می‌شود.

خادم از اعمال نظارت‌های جدی‌تر و کارشناسی در راستای نگهداشت بهتر و افزایش کیفیت ادامه داد: این سازمان در همین راستا، فراخوان ارزیابی و توانسنجی این پیمانکاران را اعلام و انتخاب هدفمند با توجه به توانایی‌های موجود هر شرکت را، در دستور کار قرار داده است.

وی هدف از این ارزیابی و توانسنجی را ارتقای کیفیت فضای سبز شهری عنوان کرد.

خادم خاطرنشان کرد: صرف نظر از امتیاز کسب شده بر اساس معیارهای ارزیابی توانسنجی اجرای کار، پیمانکار باید فاقد سوءپیشینه حرفه‌ای و دارای گواهینامه صلاحیت کار باشد.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری بندرعباس همچنین با اظهار اینکه فراخوان مربوطه جهت توانسنجی پیمانکاران از طریق سامانه ستاد انتشار یافته است، عنوان کرد: معیار ارزیابی شرکت‌ها، شامل سابقه اجرایی مرتبط(تجربه)، حسن سابقه در کارهای قبلی و فقدان سوء پیشینه حرفه ای، توان مالی و پشتیبانی، توان فنی و برنامه ریزی، توان تجهیزاتی، داشتن تجربه و سابقه کار در شهرداری ها و بومی بودن پیمانکار و داشتن تجربه محلی است.

انتهای پیام