رئیس کمیسیون حمل و نقل و لجستیک، ترانزیت و گمرک اتاق بازرگانی هرمزگان گفت: دست واسطه ها از بخش حمل و نقل باید کوتاه شود چرا که واسطه ها در حال حاضر در عرصه حمل و نقل تصمیم گیرنده هستند.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریانیوز، مهران نجاتی در سمینار کارنه تیر اتاق بازرگانی هرمزگان، اظهار داشت: ورود اتاق بازرگانی هرمزگان به بخش کارنه تیر اتفاق میمون و مبارکی است که باعث تحول شگرفی در بخش حمل و نقل خواهد بود.

نجاتی بیان داشت: به نظر می رسد بخش حمل و نقل استان آگاهی لازم برای اطلاع از مزایای کارنه تیر را ندارند زیرا واسطه ها افرادی هستند که اطلاعات  لازم در این زمینه را ندارند و متاسفانه در نهایت تصمیم گیرندگان همین واسطه ها هستند.

وی تاکید کرد : امید می رود با نظارت دستگاه های نظارتی و مربوطه دست واسطه ها از بخش حمل و نقل استان هرمزگان که شاهراه اقتصادی کشور محسوب می شود کوتاه شود.

انتهای پیام