مدیرعامل شرکت پالایش گاز سرخون و قشم از میزان ۸۵ درصدی رضایتمندی از عملکرد جهادی و صادقانه و همچنین خدمت رسانی با تعهد در گرو تلاش شبانه روزی و پشتکار کارکنان خدوم و خستگی ناپذیر این شرکت خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوز ؛ محمدحسین نوروزی با شروع سال ۱۴۰۰ از افزایش صعودی ۸۵ درصدی رضایتمندی ذینفعان ، جامعه و همکاران از ارائه خدمات پالایشگاه گاز سرخون در حوزه های مختلف خبر داد ، و گفت : این مجموعه در سالجاری به همت مسئولین و کارشناسان مربوطه و با رویکرد و برنامه های جدیدی در حال برداشتن گام های شایسته ای در مسیر اجرایی و خدمت رسانی بهتر و کامل تر است.

وی در ادامه این خبر بیان کرد : طرح رضایتمندی از تمامی ذینفعان و گروهای مختلف اعم از : نمایندگان جامعه ، مراجعان و متقاضیان ، تامین کنندگان ، نهادهای حاکمیتی و نظارتی ، رسانه ، همکاران و خانواده های آنان ، روستاهای اطراف و برخی از ادارات در راستای تحقق اهداف و برنامه های نظام نامه سازمانی در میزان وسیع توسط مسئولین و کارشناسان واحدهای مرتبط در این شرکت انجام شده است.

نوروزی اظهار داشت : هدف از انجام نظر سنجی از عملکرد این شرکت با هدف شناسایی نقاط قوت و ضعف در بخش های مختلف بوده ، و بدنبال آن برنامه ریزی بمنظور سطح کیفی ارائه خدمات و  در نهایت بهبود در میزان رضایتمندی جامعه هدف برگزار شده که نتایج حاصل از آن  به ما در بهبود کارهای متعدد خدماتی ، کمک فراوانی می کند.

ایشان شناسایی انتظارات و نیازمندی های ذینفعان و جوامع هدف را از مهم ترین اولویت ها برشمرد و ارتقای سطح رضایتمندی جامعه را نتیجه افرایش سطح کیفی ارائه خدمات دانست ، و گفت : طرح نظرسنجی از خدمات شرکت پالایش گازسرخون و قشم در بخش های مختلف خدماتی طی چند مرحله انجام شده که نتایج حاصل از آنها، نشان از روند صعودی میزان رضایتمندی از این شرکت در سالهای متمادی می باشد.

محمدحسین نوروزی در پایان با اشاره به روند صعودی میزان رضایتمندی از عملکرد این شرکت و حرکت بخش های مختلف فراتر از انتظارات بعنوان یک فرهنگ و ارزش سازمانی،یادآورشد: انجام پروژه نظرسنجی بصورت مداوم و در زمان های تعیین شده را می توان نشان از بلوغ فرهنگ سازمانی پالایشگاه گاز سرخون برشمرد و در ادامه در خروجی نظرسنجی از ذینفعان،هر کدام از معاونت های شرکت باتوجه به حوزه فعالیت و خدمت رسانی خود این امکان را خواهند داشت که بازخورد عملکرد خود را بصورت دقیق مشاهده کرده و نسبت به بهبود و ارتقای میزان نقاط ضعف و قوت در جهت خدمت رسانی گام های مهم و شایسته ای بردارند.