رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان میناب از رفع تصرف و خلع ید 4078 مترمربع از اراضی ملی این شهرستان با حکم مقام قضایی خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریانیوز،خسرو بهرامی نژاد گفت: با تشکیل پرونده قضایی متخلفین و متجاوزین به عرصه های منابع طبیعی و جرایم مشهود برابر قوانین حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع پس از ارجاع و اعزام به مراجع قضایی و به استناد رای صادره از مقام صلاحیت دار رفع تصرف می گردد.

بهرامی نژاد افزود: حفظ و حراست از اراضی ملی و جلوگیری از زمین خواری از وظایف اصلی نیروهای یگان حفاظت این شهرستان است که در این راستا زمینی به مساحت ۴۰۷۸ متر مربع در بخش مرکزی شهرستان میناب پس از پیگیری های انجام شده به استناد حکم مقام قضائی توسط یگان حفاظت این اداره رفع تصرف و از متخلفین و متجاوزین به انفال خلع ید شد.

وی ارزش ریالی اراضی ملی خلع ید شده را ۲۰۳ میلیون ریال برآورد و افزود: در برخورد با متصرفان و دفاع از حقوق ملی و بیت المال لحظه ای تردید نخواهیم کرد و متخلفان و متجاوزان به عرصه های طبیعی برابر قانون و مقررات تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند تا اراضی ملی که متعلق به عموم است از دستبرد فرصت طلبان محفوظ بماند.

بهرامی نژاد از مردم خواست تا جهت حمایت از این سرمایه های ملی و اندوخته و امانت نسلهای آینده و همچنین قطع دستان متجاوزین به عرصه های طبیعی  هرگونه آگاهی خود را در خصوص تخریب و تصرفات و تجاوز صورت گرفته به اراضی ملی و عرصه های طبیعی شهرستان را با شماره تلفن رایگان۱۵۰۴ اطلاع رسانی نمایند.

انتهای پیام