مدیر حقوقی شهرداری بندرعباس، از صدور رای 500 میلیارد تومانی در یک پرونده به نفع این شهرداری خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوز، محمد بدرقه در تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: شخصی با طرح شکایت در مراجع قضایی از شهرداری بندرعباس، درخواست پرداخت خسارت ناشی از تصرف بخش قابل توجهی از اراضی محدوده بلوار دانشگاه را داشته است.

وی با اشاره به اینکه این شخص ادعای مالکیت بیش از ۳۰ هزار متر از اراضی مذکور را داشته است، افزود: ارزش ریالی این اراضی به نرخ روز، بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان است.

مدیر حقوقی شهرداری بندرعباس خاطرنشان کرد: با توجه به پیگیری‌های مجدانه کارشناسان این مدیریت، رای قطعی این پرونده توسط دیوان عالی کشور به نفع شهرداری بندرعباس صادر شده است.

بدرقه تصریح کرد: با توجه به این رأی قطعی صادر شده، پرداخت خسارت توسط شهرداری بندرعباس منتفی است.