شهردار بندرعباس گفت: شهرداری بندرعباس هر سال طی مناسبت‌های مختلف تخفیفات ویژه‌ای برای پرداخت کنندگان عوارض در زمان تعیین شده در نظر می‌گیرد و این طرح شهرداری تا پایان آذرماه سال جاری لحاظ می شود.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریانیوز، مهدی نوبانی با بیان اینکه این طرح براساس لایحه پیشنهادی شهرداری و مصوبه شورای اسلامی شهر بندرعباس اجرایی شده است، بیان کرد: با موافقت و همراهی اعضای شورای اسلامی شهر تخفیفات ویژه‌ای برای متقاضیان، در راستای تشویق مؤدیان و بدهکاران بابت مراجعه و دریافت مفاصا حساب از شهرداری، تا پایان آذر ماه لحاظ شده است.
شهردار بندرعباس افزود: همه از تأثیرات منفی کرونا در جهان، خصوصاً بر حوزه اقتصاد مطلع بوده و ارائه این تخفیفات راهکاری برای کاهش فشار بر جامعه و تشویق مؤدیان برای پرداخت عوارض است.
نوبانی تصریح کرد: این تخفیفات در بخش پروانه ساختمانی، چک‌های سررسید نشده، حرف و مشاغل و همچنین پروانه ساختمانی در بافت فرسوده و مسکن مهر پیش‌بینی شده است.
شهردار بندرعباس عنوان کرد: در طرح تصویب شده که اکنون به مرحله اجرا رسیده و تا پایان آذرماه نیز مهلت دارد، برای صدور پروانه ساختمانی ۱۵ درصد، وصول چک‌های سررسید نشده ۱۴ درصد و حرف و مشاغل ۱۵ درصد تخفیف پیش‌بینی شده است.
نوبانی گفت: شهرداری بندرعباس همواره تخفیفات و تسهیلات ویژه‌ای برای بافت‌های فرسوده در نظر گرفته که در طرح جاری نیز ۵۷/۵ درصد تخفیف صدور پروانه ساختمانی در این مناطق لحاظ شده است.