معاون بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان گفت: عملیات اصلاح شبکه فشار متوسط روستای تلادر که در سیل ماه گذشته آسیب دیده بود، به پایان رسید.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریانیوز، مصطفی طبیبی گفت: عملیات اصلاح شبکه فشار متوسط روستای تلادر که در سیل ماه گذشته آسیب دیده بود، به پایان رسید.

طبیبی افزود: با تلاش کارکنان مدیریت برق جاسک، شبکه برق رسانی به این روستا به طول ۷ کیلومتر با اعتبار ۲۵ میلیارد ریال نوسازی وتامین برق روستای تلادر از شبکه سراسری امکان پذیر شد.

به گفته وی، پس از  تخریب شبکه این روستا، برق روستای تلادر ازطریق ژنراتور سیار تامین می شد.

طبیبی اضافه کرد: در حال حاضر برق روستای تلادر از توابع بخش لیردف با ۴۵ خانوار ازطریق شبکه سراسری تامین می‌شود.

انتهای پیام