مدیر امور تشکل ها و کمیسیون های اتاق بازرگانی بندرعباس از موافقت اصولی تغییر نام شعبه انجمن خرمای ایران در استان هرمزگان خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوز ، حیام حسن پور بندری در این رابطه اظهار داشت: در اجرای بند ک ماده ۵ قانون اتاق ایران و ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و ضوابط تشکلی اتاق ایران، با تغییر نام شعبه انجمن ملی خرمای ایران در استان هرمزگان به «انجمن خرمای استان هرمزگان» موافقت اصولی شد.

وی ادامه داد: کسب کرسی متعدد ملی در حوزه تشکلی از اهداف نخست ما در حوزه تشکل ها و کمسیون ها است و بدون شک با جذب افراد متخصص در این حوزه این مهم محقق می گردد.

مدیر حوزه تشکل ها و کمیسیون های اتاق بازرگانی بندرعباس بیان داشت: همچنین با توجه به برگزاری مجمع عمومی عادی فوق العاده و سالیانه انجمن خرمای ایران استان هرمزگان طی ماه جاری علاقه مندان می توانند جهت حضور در این مجمع از روز یکشنبه دوازدهم اردیبهشت ماه تا پایان وقت اداری ۱۹ اردیبهشت ماه جهت ثبت نام و تکمیل مدارک عضویت به حوزه تشکل های اتاق بندرعباس مراجعه نمایند.

حسن پور بندری ادامه داد: مجمع عمومی فوق العاده شعبه انجمن ملی خرمای ایران در استان هرمزگان در ساعت ۱۰ صبح ۲۹ اردیبهشت ماه در سالن کنفرانس اتاق بازرگانی بندرعباس برگزار می شود.