معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از آغاز واکسیناسیون کرونا در مرکز نگهداری سالمندان لقمان حکیم شهر تازیان هرمزگان خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوز، محمود حسین پور گفت: ۵۵ نفر از سالمندان و مددکاران مرکزنگهداری سالمندان لقمان حکیم شهر تازیان استان هرمزگان واکسن کرونا دریافت می کنند.

وی با اشاره به اهمیت سلامت سالمندان و افراد پر خطر در اپیدمی کووید ۱۹افزود: این مرحله از واکسیناسیون کرونا با اولویت مرکز سالمندان آغاز شد تا میزان مرگ ومیر ناشی از همه گیری کاهش یابد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان یادآورشد: مرحله دوم واکسیناسیون این افراد ۲۸روز پس از تزریق اولین مرحله واکسیناسیون انجام خواهدشد.

حسین پور ازمردم خواست همچنان با جدی گرفتن رعایت پروتکل های بهداشتی و خود داری از برگزاری هرگونه دورهمی برای مقابله با بیماری کرونا همکاری کنند.