معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از اجرای طرح واکسیناسیون سرخک در استان هرمزگان از 8 آبان ماه به مدت 14روز خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریانیوز ، در جلسه اجرای طرح کمپین سرخک با حضور دکتر زهرایی رئیس اداره ایمنسازی مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت از طریق ارتباط ویدئوکنفرانس با معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان برگزارشد ، رئیس مرکز بهداشت استان هرمزگان گفت: کمپین واکسیناسیون سرخک کودکان ۹ماهه تا ۷ ساله استان از ۸آبان ماه به مدت ۱۴ روز در مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی و خانه بهداشت  ها بصورت پاسیو با هدف پیشگیری از گسترش بیماری دراستان اجرا می شود.

دکتر محمود حسین پور افزود: تدوین برنامه عملیاتی اجرای کمپین واکسیناسیون سرخک در کودکان ۹ ماهه  تا ۷ سال ،آموزش و  اطلا ع رسانی عمومی ،آموزش نیروهای محیطی از اولویت های این برنامه است.

مدیرگروه بیماریهای واگیر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان عنوان کرد : شناسایی و گزارش مواردی از بیماری سرخک دربرخی از شهرستانهای استان و کشورهای همجوار درسال جاری بسیار نگران کننده میباشد و چون سرایت پذیری این بیماری بالا است به همین علت باید واکسیناسیون کودکان خود راعلیه بیماری سرخک جدی گرفت .

دکتر رازنهان خاطر نشان کرد :  دراجرای کمپین واکسیناسیون سرخک بیش از سیصدو یک هزار کودک ۹ماهه تا ۷ ساله استان واکسینه می شوند .