در ادامه تحقق کمک های پارلمان بخش خصوصی به مراکز درمانی استان، پنجمین محموله این کمک ها که از سوی اتاق ایران ارسال شده است، تحویل دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان شد.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوز ، پنجمین محموله کمک های بخش خصوصی به مراکز درمانی استان شامل ۱۰ تخت مخصوص آی سی یو، ۳۰ عدد تخت مکانیکی و ۵۰ عدد کمد پاتختی پلاستیکی همراه با تمام متعلقات بود که بر اساس اولویت روانه مراکز درمانی استان می شود.

کمک های اتاق بازرگانی هرمزگان به عنوان پارلمان بخش خصوصی روحیه مضاعفی را به پرسنل بیمارستانی استان بخشیده است و بخش خصوصی با تلاشی جهادی می کوشد تا کمبود بیمارستان های استان را به لحاظ سخت افزاری برطرف نماید و چرا که رفع کمبودها تاثیر مستقیمی در مداوای بیماران دارد.