استاندار هرمزگان به اتفاق مهندس مهرانی مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق استان درخصوص مسائل حوزه تولید برق در استان هرمزگان با دکتر علی آبادی مدیرعامل گروه مپنا دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوز، طی این نشست که در گروه مپنا برگزار گردید،  همتی در جهت توسعه ظرفیت تولید برق استان، احداث نیروگاه تولید برق در استان هرمزگان، احداث سیکل بخار نیروگاه ایسین و نصب مزرعه توربین های بادی در مناطق بادخیز استان را مطرح کردند.

وی در این نشست بااشاره به مسئولیت های اجتماعی و تاکید بر مشارکت در ساخت بیمارستان و‌ شهرک‌ مدارس گفت: اتصال شبکه برق جزیره قشم به سرزمین اصلی و کشورهای همسایه خلیج فارس تسریع در نصب پست GIS نیروگاه کلاس Fهنگام، و در شارژ خط گاز نیروگاه کلاس F و  مطرح شد.

در این دیدار  مهرانی ضمن بررسی گزارشات آخرین عملیات اجرایی صورت گرفته در پروژه احداث دو واحد گازی ۳۰۷ مگاواتی نیروگاه هنگام و تاکید بر تکمیل سیکل ترکیبی نیروگاه هنگام به منظور تحقق راندمان بیش از ۵۸ درصدی این نیروگاه حرارتی تصریح کرد: در راستای حذف سوخت مازوت از سبد سوختی واحدهای بخاری نیروگاه بندرعباس، تکمیل عملیات گازرسانی به نیروگاه های بندرعباس و هنگام مورد نیاز می باشد.

وی با تاکید بر استفاده از نیروهای بومی در نیروگاه ها و شرکت های تابعه اضافه کرد: لزوم توسعه و بهینه سازی حوضچه آبگیر نیروگاه بندرعباس در جهت احداث واحد بخار نیروگاه هنگام و همچنین در راستای افزایش میزان تولید استان، احداث سیکل بخار نیروگاه خلیج فارس و نیروگاه هرمز و تسریع در احداث واحد بخاری نیروگاه انرژی گستر قشم که مپنا در آن مشارکت دارد مورد توجه قرار گیرد.

در پایان جلسه مقرر گردید، مدیرعامل مپنا با تیم تخصصی نیمه دوم بهمن ماه به منظور بررسی و عملیاتی شدن موارد پیشنهادی به هرمزگان سفر داشته باشد.