مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان قشم ، در جلسه ای که با حضور رئیس نظام پزشکی شهرستان قشم برگزار شد، گفت: واکسن ویروس کرونا می بایست بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی وزارت بهداشت اولویت بندی و به افراد آسیب پذیر و در معرض خطر تزریق گردد.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوز، حمیدرضا بهزادی از آغاز تزریق واکسن ویروس کرونا حوزه های بهداشتی و درمانی سایر بخش های دولتی و خصوصی سطح شهرستان قشم خبر داد و افزود: کلیه مراکز درمانی بخش های خصوصی و ارگانهای دولتی به منظور بالا بردن ایمنی کارکنان خود در مقابل ویروس منحوس کرونا واکسینه خواهند شد .

وی با اشاره به اهمیت اجرای واکسیناسیون ویروس کرونا بیان کرد: تمامی مراکز درمانی بخش های دولتی و خصوصی، مطب ها، مراکز درمانی وابسته به سپاه و نیروی انتظامی، داروخانه ها، آزمایشگاه ها و ‌مطب های خصوص مکلف هستند اسامی پرسنل شاغل را بر اساس لیست بیمه تامین اجتماعی و نیروی مسلح تهیه نمایند.

بهزادی تاکید کرد: لیست شاغلین در مرکز درمانی دولتی و خصوصی، مطب ها، داروخانه ها و آزمایشگاه می بایست به امضاء بالاترین مقام مسیول مرکز رسیده باشد و توسط رییس نظام پزشکی شهرستان تایید شده باشد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان قشم عنوان کرد: همه ارگانها باید متعهد باشند که فقط افراد زیر مجموعه خود را جهت دریافت واکسن معرفی نمایند همچنین در زمان دریافت واکسن در دست داشتن کارت ملی جهت تطابق با لیست ارسالی الزامیست.

بهزادی خاطر نشان کرد: افراد خارج از لیست بیمه حقوقی بخش های درمانی دولتی و خصوصی اجازه دریافت واکسن را ندارند و در صورت مغایرت مشخصات افراد واجد شرایط و تخطی از دستورالعمل، برخورد قانونی خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به لزوم تدوین برنامه مشخص و هدفمند در تزریق واکسن، اظهار کرد: به منظور شتاب بخشیدن به تزریق واکسن ویروس کرونا نیاز است لیست کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی سطح شهرستان قشم به تفکیک بر اساس زمانبندی مشخص به شبکه بهداشت ارسال و افراد مطابق لیست تعیین شده، جهت تزریق واکسن ارجاع گردند.

این جلسه با حضور بهزادی مدیر شبکه بهداشت و درمان، زرنگ معاون بهداشتی، صادقی رئیس نظام پزشکی شهرستان قشم، پزشکان مطب های خصوصی، مسئولین کلیه مراکز درمانی دولتی، خصوصی و نظامی شهرستان، داروخانه ها وآزمایشگاههای بخش خصوصی و کارشناسان ستادی در سالن کنفرانس شبکه برگزار و در مورد مراحل تزریق واکسن و سایر موارد مرتبط گفتگو و تبادل نظر شد.