رئیس اداره اجرائیات شهرداری بندرعباس، گفت: 10 اسفندماه جاری، آخرین مهلت برای پرداخت معوقات شهروندان به شهرداری است.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوز، عادل فخاریان در این ارتباط اظهار کرد: از ابتدای مهرماه گذشته تا پایان دیماه، بالغ بر ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون میلیارد ریال از جرائم کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری بندرعباس وصول شده است.
وی افزود: همچنین طی این مدت سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال از جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز توسط اداره اجرائیات مدیریت حقوقی وصول شده است.
رئیس اداره اجرائیات مدیریت حقوقی شهرداری بندرعباس خاطرنشان کرد: در همین مدت، بیش از ۴۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال از محل چک‌های معوق، از طریق مراجع قضایی وصول شده است.
فخاریان گفت: در مجموع، از ابتدای مهرماه سال جاری تا پایان دیماه ۵۷ میلیارد ریال توسط این اداره وصول شده است.
وی در ادامه نیز با تاکید بر پرداخت به موقع مطالبات شهرداری بندرعباس توسط شهروندان، عنوان کرد: شهروندانی که معوقاتی در قالب جرائم کمیسیون‌های ماده ۷۷، ماده ۱۰۰ و یا چک برگشتی دارند، تا ۱۰ اسفندماه جاری برای پرداخت مهلت دارند.
رئیس اداره اجرائیات مدیریت حقوقی شهرداری بندرعباس تصریح کرد: پس از مهلت داده شده، وصول مطالبات مذکور از طریق محاکم قضایی پیگیری می‌شود.