الحاق
در هرمزگان برف نداریم اما هیچ وقت به دنبال الحاق سپیدان به هرمزگان نیستیم ۲۸ مهر ۱۴۰۰
عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس:

در هرمزگان برف نداریم اما هیچ وقت به دنبال الحاق سپیدان به هرمزگان نیستیم

عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس گفت: با گذشت ۴۳ سال از انقلاب اسلامی هیچ هرمزگانی در بدنه دولت نبوده است.