اولین دوره آموزش و تربیت بهورزان دارای مدرک دانشگاهی در4مرکز آموزش بهورزی درهرمزگان اغازشد.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریانیوز،  دکتر محمود حسین پور گفت: در راستای تامین و ارائه مراقبت های اولیه بهداشتی درمانی در روستاهای تحت پوشش آموزش فراگیران بهورزی دارای مدرک تحصیلی پرستاری ،بهداشت عمومی ،مامایی و بهداشت محیط میباشند آغازشد.

حسین پور افزود: دراین دوره تعداد۲۵نفر از پذیرفته شدگان که درمرکز آموزش بهورزی شهرستانهای بندرعباس ،قشم ، بندرلنگه و میناب طی ۶ماه آموزش های تئوری و عملی و کارورزی مهارت لازم راکسب خواهندکرد و بعد ازطی این مدت درخانه های بهداشت مربوط به عنوان بهورز به ارائه خدمات و مراقبتهای اولیه بهداشتی می پردازند.

وی عنوان کرد: بهورزان نمونه بسیار مناسبی از فناوری کم هزینه و بهترین پیام آوران سلامت در کشورند که با تلاش مضاعف خود و با کمترین امکانات ،نقش مهمی در پیشگیری از بیماری ها و صیانت از سلامت مردم دارند.

رئیس گروه آموزش بهورزی و بازآموزی برنامه های سلامت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت :هدف نهایی وکلی مرکزآموزش بهورزی حفظ،  تامین و ارتقاء سلامت جامعه  روستایی از طریق تربیت بهورز و افزایش سطح آگاهی و مهارت بهورزان توسط مربیان آموزش بهورزی در زمینه ارائه خدمات بهداشتی درمانی اولیه جامعه می باشد.

لیلا حدادی  افزود: این افرادپس از کسب نمره قبولی درآزمون کتبی  وپس از مصاحبه  و مراحل گزینش ، جهت خانه بهداشت های غیرفعال پذیرش شده اند .