معاونت حمل و نقل وترافیک  شهرداری بندرعباس گفت: آغاز خط کشی محوری سطح شهر از آذر ماه سال جاری شروع و تا پایان سال با توجه به مناسب بودن دما و رطوبت ادامه دارد.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریانیوز، عبدالحسین ارجمند بیان داشت:اجرای پروژه خط کشی معابر، شامل خط کشی محوری تک جزئی و دوجزئی ، خط کشی عابر پیاده و اجرای نقوش ترافیکی می باشد و در فاز اول آن خط کشی محوری تک جزئی معابر مصطفی خمینی، سروران احمدی (پشت زندان )، علی ابن ابیطالب، رسالت شمالی، گاز، طلوع و… با متراژ ۸۰ هزار متر  اجرا شده است.

ارجمند گفت :خط کشی محوری با رنگ دو جزئی در بلوار ساحلی، بلوار امام خمینی، خیابانهای بافت مرکزی و…انجام می شود، همچنین خط کشی های عابر پیاده و نقوش ترافیکی در معابر تعیین شده که بعد از بازدیدهای میدانی و نیاز سنجی معابر صورت گرفته، دردستور کار قرار دارد. 

وی خاطرنشان کرد: ادامه روند اجرای پروژه بعد  از اتمام بارندگی و خشک شدن زمین ادامه خواهد داشت، ضمن اینکه اقلیم شهر بندرعباس (رطوبت و دما) تعیین کننده زمان شروع و پایان پروژه خط کشی می باشد .

انتهای پیام