مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان از آغاز ممیزی شاخص‌های ایمنی، بهداشت و محیط زیست(HSE) شرکت‌های فعال در مجتمع بندری شهید رجایی در سال جاری خبرداد و گفت: در این ممیزی‌ها بیش از ۱۰۰ شرکت فعال در بندر شهید رجایی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریانیوز،علیرضا محمدی ‌کرجی‌ران با اشاره به ضرورت الزامات بهداشتی و ایمنی در بندر شهید رجایی اظهارداشت: ممیزی شاخص های HSE)) شرکت های فعال در این بندر تجاری به منظور بررسی میزان تطابق عملکرد شرکت ها با الزامات ملی و استانداردهای بین المللی از دوم بهمن ماه سال جاری آغاز شده است.

محمدی بر ضرورت آموزش و تشویق به افزایش آگاهی و رعایت الزامات ایمنی از سوی نیروهای شاغل تاکید کرد و ادامه داد: در این ممیزی ها شاخص های متعددی از جمله آموزش، اهداف و برنامه، کمیته های HSE، سلامت شاغلان و ایمنی محیط کار، بهداشت اماکن و ایمنی نیروی انسانی، محوطه ها و حوادث و کنترل ریسک با حضور تیم های کارشناسHSE) ) مورد ارزیابی قرار می گیرد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان، ممیزی شاخص‌های ایمنی، بهداشت و محیط زیست HSE)) شرکت‌ها در بندر شهیدرجایی را نوعی سرمایه گذاری برای حفظ منابع انسانی دانست و افزود: در طول بیش از ۱۰ سال، ممیزی شرکت های فعال HSE در این بندر تجاری، شاخص های موجود به طور چشمگیری ارتقا یافته که رعایت الزامات ، نقش به سزایی در کاهش حوادث بندری خواهد داشت .

انتهای پیام