معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، گفت: ارائه آموزش های عمومی برای حفظ محیط زیست با بهره گیری از روش های نوین علمی ضروری است.

به گزاش پایگاه خبری صبح دریانیوز، علی رئوفی در جلسه شورای توسعه و حمایت از تشکل های مردم نهاد استان هرمزگان با اشاره به اهمیت به کارگیری ظرفیت های مردمی برای حفظ محیط زیست، عنوان کرد: به کارگیری ظرفیت های مردمی نقش بسزایی در حفظ محیط زیست دارد.

 رئوفی افزود: سازمان های مردم نهاد (سمن ها) می توانند نقش مهمی در ترویج حفظ محیط زیست داشته باشند.

 وی، خاطرنشان کرد: به کارگیری روش های نوین علمی برای حفظ محیط زیست و اجرای برنامه های آموزشی مرتبط با حفظ محیط زیست برای مردم به ویژه کودکان و نوجوانان در راستای نهادینه شدن این فرهنگ حائز اهمیت است.

 رئوفی بیان داشت: با توجه به گردشگر پذیر بودن هرمزگان، آموزش گردشگران برای حفظ محیط زیست با بهره گیری از ظرفیت های مردمی به ویژه سمن ها ضروری است.

انتهای پیام