استاندار هرمزگان، با بیان اینکه بخشی از اراضی زیر دست سد جگین در فصل زراعی جاری قابل بهره برداری خواهد بود، گفت: با زیرکشت رفتن این اراضی، بیش از 200هزار تن به حجم تولیدات کشاورزی استان افزوده خواهد شد و زمینه اشتغال مستقیم بیش از سه هزار و 500 نفر نیز فراهم می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوز، فریدون همتی با اشاره به اقدامات انجام شده به‌ منظور بهره برداری کامل از اراضی زیر دست سد جگین، اراضی دشت یکدار و همچنین دشت بارق جاسک، اظهار داشت: با توجه به شناسایی اراضی مستعد کشاورزی در سطح پنج هزار هکتار و واگذاری به متقاضیانی که در فراخوان سرمایه گذاری شرکت کرده اند، بخشی از اراضی زیر دست سد جگین در فصل زراعی جاری قابل بهره برداری خواهد بود.  

وی افزود: با زیرکشت رفتن این اراضی، بیش از ۲۰۰هزارتن به حجم تولیدات کشاورزی استان افزوده خواهد شد و زمینه اشتغال مستقیم بیش از سه هزار و ۵۰۰ نفر نیز فراهم می شود.  

استاندار هرمزگان گفت: قرارگیری این اراضی در شهرستان جاسک، موقعیت مناسبی را برای تکمیل زنجیره ارزش شامل ایجاد فعالیت های پیشین تولید محصولات کشاورزی و استقرار فعالیت های پسین شامل صنایع تبدیلی، تکمیلی و فرآوری فراهم خواهد کرد که ارزش افزوده قابل توجهی را رقم می زند.  

همتی همچنین عنوان کرد: از سال جاری مدیران همه دستگاه ها موظف هستند برای تسهیل امور سرمایه گذاری در استان، شخصا در مرکز سرمایه گذاری حضور پیدا کنند و پاسخگوی درخواست ها باشند.  

وی اضافه کرد: قائم مقام یا معاونان دستگاه اجرایی با اختیار تام نیز می توانند برای پاسخگویی به درخواست ها در این مرکز حضور پیدا کنند.