تفاهم نامه همکاری در زمینه پژوهشی و فناوری، میان استانداری هرمزگان، دانشگاه هرمزگان و پردیس بین المللی کیش دانشگاه صنعتی شریف، به امضای استاندار هرمزگان، محمد صادقی سرپرست دانشگاه هرمزگان و علی سلک غفاری رئيس پردیس بین المللی کیش دانشگاه صنعتی شریف رسید.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریانیوز، این تفاهم نامه با توجه به توانمندی‌های علمی دانشگاه صنعتی شریف به عنوان دانشگاه پیشرو در حوزه‌های ملی و بین‌المللی و دانشگاه هرمزگان به عنوان دانشگاه هدفمند و متمرکز به دست یابی قطب علمی اقتصاد دریا پایه در بین دانشگاه های کشور و قابلیت های همه جانبه استانداری هرمزگان، امضاء شد و براساس این تفاهم نامه، طرفین همکاری های مختلفی را در زمینه پژوهشی و فناوری خواهند داشت و همچنین در راستای اجرای این تفاهم نامه کارگروهی مشترک نیز تشکیل خواهد شد.

 مهدى دوستى ، پس از امضای این تفاهم نامه، توجه به سه رشته شیمی، متالوژی و دریا و همچنین ارتقای بهره وری صنایع موجود در هرمزگان با توجه به ظرفیت های استان با استفاده از توانمندی های دانشگاهی را مورد تاکید قرار داد.

 محمد صادقی سرپرست دانشگاه هرمزگان نیز ضمن تشکر از استاندار هرمزگان و بیان ظرفیت های دانشگاه هرمزگان، به محوریت برنامه های دانشگاه هرمزگان در جهت قطب علمی اقتصاد دریا پایه در بین دانشگاه های کشور و چشم انداز های برنامه آمایش استان اشاره کرد و اظهار داشت: دانشگاه هرمزگان ساختار آموزشی، پژوهشی و فناوری خود را متناسب با چشم انداز استان و همچنین پیشتازی هرمزگان در حوزه علوم و فنون دریایی و قطب انرژی و فولاد، تنظیم کرده است.

 علی سلک غفاری رئیس پردیس بین المللی کیش دانشگاه صنعتی شریف نیز، با اشاره به امکان بهره گیری از ظرفیت های مشترک در حوزه های آموزش، پژوهش و فناوری، جهت توسعه رشته های دانشگاه هرمزگان، راه اندازی پردیش قشم دانشگاه هرمزگان، تبادل استاد و دانشجو، مشارکت بین المللی، فرصت های مطالعاتی مشترک، توسعه فعالیت های دفاتر آزاد و مدارس هوشمند، اعلام آمادگى کرد.

انتهای پیام