استاندار هرمزگان با تاکید بر اینکه توسعه مشاغل خرد در بخش کشاورزی موجب افزایش اشتغال‌زایی در استان می‌شود گفت: اولویت‌های استان در حوزه کشاورزی احصا شده است.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریانیوز،مهدی دوستی با حسین دماوندی نژاد، معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی دیدار کرد.

در این دیدار دوستی با تاکید بر برنامه‌های توسعه‌ای جدید در استان، بر نقش سهم کشاورزی در افزایش اشتغال تاکید کرد.

وی در این زمینه اعلام کرد که پرورش قرقاول، ماهی تیلاپیلا و پرندگان زینتی از اولویت‌های اصلی استانداری در حوزه کشاورزی است.

دوستی با تاکید بر اهمیت سهم بخش کشاورزی در ایجاد اشتغال، همکاری وزارت جهاد کشاورزی را در این زمینه مهم دانست و خواستار هماهنگی بیشتر بین این وزارتخانه با استانداری هرمزگان شد.

معاون وزیر جهاد نیز با حمایت از طرح‌های کشاورزی در استان تاکید کرد که در زمینه دادن جواز پرورش و صادرات قرقاول تمام همکاری لازم را با مجموعه استانداری هرمزگان خواهد داشت.

همچنین دو طرف توافق کردند تا زمان آماده شدن طرح‌ها و صدور جوازهای مورد نیاز، به صورت هفتگی از طریق وبینار جلسات منظمی را برقرار و تصمیمات لازم اتخاذ شود.

انتهای پیام