بیست و سومین جشنواره تکریم ازخیرین مدرسه ساز هرمزگان امروز همزمان با سراسر کشورو با هدف تکریم خیرین نیک اندیش و به شکرانه سخاوت این عزیزان در انجام کارهای خیر برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوز در هرمزگان، بیست و سومین جشنواره تکریم ازخیرین مدرسه ساز هرمزگان همزمان با سراسر کشورو به صورت ارتباط  ویدئوکنفرانسی با حضور دکتر قفلی رییس جامعه خیرین مدرسه ساز کشور، رخشانی مهر رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور،دکتر خزعلی معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور،دکتر کاظمی سرپرست وزارت آموزش و پرورش و دکتر مخبر معاون اول رئیس جمهور ، معاون سیاسی، امنیتی واجتماعی استانداری هرمزگان، روحانیت شیعه و سنی و جمعی از خیرین مدرسه ساز برگزار شد.

مدیر کل نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس هرمزگان در این جشنواره ضمن قدردانی از حضور خیرین نیک اندیش مدرسه ساز  در خصوص تعهدات خیرین مدرسه ساز در جشنواره بیست وسوم اظهارکرد: امسال در جشنواره بیست و سوم تعداد ۴۶۸ کلاس درس با زیربنای ۴۳ هزار ۱۴۶ مترمربع توسط خیرین نیک اندیش در این استان در حال احداث است.

سیدفخرالدین هاشمی ادامه داد: یکصدوهفتادوچهارمیلیاردوششصدمیلیون تومان از تعهدات این عزیزان بوده است.

هاشمی در پایان از همراهی بنیادبرکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، بنیادعلوی،قرارگاه محرومیت زدایی سپاه امام سجاد ،بسیج سازندگی،جامعه یاوری فرهنگی،موسسه مهرگیتی،انجمن حامی،خیرین داخل کشور وخارج کشور،صنایع وبنگاههای اقتصادی استان ،بانوان خیر،جوانان خیر،اصناف،پزشکان وفرهنگیان نیکوکار و تمامی خیرین قدردانی کرد.