مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان گفت: در راستای صیانت از زیست بوم و حفاظت از محیط زیست دریایی مقداری تجهیزات مقابله با آلودگی‌های دریایی خریداری و برروی شناورهای سنتی مستقر در این بندر نصب و تجهیزات فرسوده این شناورها نوسازی شد.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریانیوز، حمیدرضا محمدحسینی تختی با بیان اینکه آلاینده های ناشی از فعالیت های خشکی و دریایی تهدید بزرگی برای اکوسیستم های دریایی و سلامت عمومی محسوب می شوند اظهار داشت: تجهیز بنادر و شناورها به ملزومات پاکسازی و مقابله با آلودگی نفتی در دریا یکی از اهداف  مهم پیش رو است که  نقش مهمی در  تعیین معیارهای ارزیابی و کنترل دوره ای و حصول اطمینان از اثر بخشی برنامه ها دارد .

محمدحسینی مدیریت اصولی پسماندها برای جلوگیری از ورود انواع پسماندها به دریا را اقدامی مهم و ضروری دانست و افزود: در این راستا در بندر شهید باهنر به کلیه شناورهای سنتی جهت جمع آوری زباله،کیسه های پلاستیکی داده و در ازای آن قبض پسماند دریافت  می شود .

وی انجام مانور های دوره ای مبارزه با آلوگی نفتی در جهت ارتقای سطح آمادگی  پرسنل در مواجهه سریع با آلودگی های احتمالی را از دیگر اقدامات برشمرد و خاطر نشان کرد: خرید و بازسازی تجهیزات مقابله با آلودگی نفتی به ارزش ۳۵۰ میلیون ریال اقدامی است تا برای مقابله با هر گونه آلودگی احتمالی و مسائل زیست محیطی آمادگی بیشتری  داشته باشیم.

به گفته مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان ، ملزومات تهیه شده شامل، تجهیزات مکانیکی و هیدرولیکی  نظیر، بوم ساحلی، اسکیمر، پدهای جاذب و یک فروند شناور مقابله با آلودگی است .

انتهای پیام