مدیرکل شیلات هرمزگان، از تخصیص 500میلیارد ریال اعتبار جهت تکمیل پروژه های شیلاتی خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوز، عبدالرسول دریایی گفت: ۳۰۰میلیارد ریال از این میزان اعتبار  از محل جهش تولید و ۲۰۰  میلیارد ریال نیز از محل هدفمندی یارانه ها تامین اعتبار شده است.

وی اختصاص ۲۳۰ میلیارد ریال جهت برق رسانی به مزارع پرورش میگو و زیرساخت های آبزی پروری به ویژه برق رسانی به سایت حسنلنگی را محل مصرف این میزان اعتبار تخصیص یافته خواند و افزود: ۱۶۰ میلیارد ریال از آن نیز به پروژه ساخت بنادرصیادی رمچاه اختصاص یافته است.

دریایی اختصاص ۱۱۰  میلیارد ریال به پروژه ساخت بنادر صیادی چیروئیه را نیز بخش دیگری از محل مصرف این اعتبار جذب شده خواند.

مدیرکل شیلات هرمزگان عنوان کرد: با پیگیری های مستمر این اداره کل و  حمایت های صورت گرفته بخشی از اعتبار پروژه ها برای برق رسانی به برخی مجتمع های پرورش میگو به عنوان قسط اول پس از عقد قرار داد واریز خواهد شد و با ارائه گزارش پیشرفت پروژه، مرحله دوم این منابع در یک یا دوماه آینده تزریق می شود .

دریایی افزود: خوشبختانه با توجه به اینکه پیشرفت فیزیکی پروژه های ساخت بنادر صیادی از منابع اعتباری دریافتی بیشتر است، از این بابت نگرانی نخواهیم داشت.

وی در پایان از  حمایت های استانداری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان، اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان هرمزگان در تخصیص ۵۰۰میلیارد ریال  اعتبار به پروژه های شیلاتی تشکر کرد.