مدیر امور بیماریها و مراکز تشخیصی درمانی معاونت درمان از اهداف سازمانی بیمارستانها و مراکز درمانی تابعه مبنی بر اهمیت افزایش زایمان طبیعی و کاهش سز‌ارین بدون دلیل پزشکی در سراسر  استان خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوز در هرمزگان، دکتر بهتا صدیق گفت : تکریم مادر باردار و ارائه خدمات کم دردی و بی‌دردی زایمان طبیعی یکی از مهمترین اقدامات در ترویج زایمان طبیعی است که باید در هر موقعیت و بازه زمانی مورد توجه ویژه کادر درمان و مسئولین مربوطه واقع شود.

صدیق اعلام کرد: دومین نشست کمیته دانشگاهی ترویج زایمان طبیعی با حضور مدیر امور بیماریها و مراکز ‌تشخیصی و درمانی و سایر اعضای کمیته، برگزار گردید.

وی در ادامه اظهار داشت: در این نشست در خصوص راهکارهای افزایش زایمان طبیعی و کاهش سزارین بدون دلیل پزشکی، تأکید بر ترویج زایمان طبیعی بدون درد در بیمارستان های استان به خصوص شریعتی،فرهنگ سازی در بین عموم مردم جامعه و  راهکارهای کاهش سزارین نخست زا در استان هرمزگان، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

انتهای پیام