تزریق نخستین فاز واکسن علیه ویروس کرونا به پرسنل بهداشتی در هرمزگان آغاز شد.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوز، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ضمن تقدیر از تلاش های یک ساله مدافعان سلامت در خط مقدم مبارزه با کرونا، گفت: در این مرحله علاوه بر کادر بهداشت و درمان خط مقدم مقابله با ویروس کرونا، نیروهای مرکز فوریت های پزشکی، ایثارگران و سالمندان تحت پوشش بهزیستی، بهورزان و پرسنل شاغل در مراکز ۱۶ساعته و کارشناسان بهداشت محیط ناظر بر دفن اجساد، واکسن را دریافت خواهند کرد.

محمود حسین پور افزود: نیروهای آرامستان هرمزگان در اولویت تزریق واکسن قرار خواهند گرفت.

وی در مورد تزریق نوبت دوم واکسن کرونا به دریافت کنندگان مرحله اول، گفت: طبق برنامه، نوبت دوم واکسن حداقل باید ۲۱روز پس از نوبت اول تزریق شود.

معاون بهداشتی با بیان اینکه آغاز این واکسیناسیون به معنی پایان کرونا نیست، اظهار کرد: برای پایان چرخه های انتقال این ویروس، لازم است همه پروتکل های بهداشتی را رعایت کنیم.

شایان ذکر است در اولین روز، ۲۵دوز واکسن در بندرعباس تزریق شد.