معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، از تزریق واکسن کووید ۱۹ به ۱۵۰ نفر از پزشکان و دندانپزشکان بخش خصوصی هرمزگان خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوز، محمود حسین پور افزود: در مرحله نخست به ۴۰ نفر از پزشکان و دندانپزشکان بخش های غیردولتی واکسن کووید ۱۹ تزریق شد.

وی عنوان کرد: در این مرحله بیش از ۱۵۰ نفر از پزشکان و دندانپزشکان بخش خصوصی استان هرمزگان علیه بیماری کرونا واکسینه می شوند.

حسین پور بیان کرد: علاوه بر کادر بهداشت و درمان سالمندان و مددکاران مرکز نگهداری سالمندان لقمان حکیم، بهورزان و کارکنان شاغل در مراکز ۱۶ ساعته و کارکنان بهداشت محیط ناظر بر کفن و دفن اجساد واکسن دریافت کرده اند.

رئیس مرکز بهداشت استان تصریح کرد: نیروهای آرامستان هرمزگان نیز در اولویت تزریق واکسن هستند.

حسین پور درباره تزریق دوز دوم واکسن کرونا به دریافت کنندگان مرحله اول گفت: طبق برنامه نوبت دوم واکسن حداقل باید ۲۸ روز پس از نوبت اول تزریق شود.