اعضای شورای اسلامی روستاي بهده به اتفاق جمعي از معتمدين اين روستا با حضور در منطقه ويژه اقتصادي پارسيان از تلاش‌های علامه مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادي در راستای تعامل سازنده با جامعه پیرامونی و رفع مشکلات روستاي بهده قدردانی کردند.

به گزارش صبح دریانیوز ، اعضای شورای اسلامی روستای بهده به اتفاق جمعی از معتمدین روستا با حضور در منطقه ویژه اقتصادی پارسیان ضمن دیدار با علامه مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پارسیان با اهدای لوح قاب از تلاش‌های مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی پارسیان در راستای تعامل سازنده با جامعه پیرامونی و رفع مشکلات روستای بهده در راستای مسئولیت های اجتماعی ، قدردانی کردند.

پایان خبر /