معاون روابط کار وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی گفت: توسعه خدمات الکترونیک گام مهمی در جهت شفاف سازی عملکرد وزارتخانه است که منجر به سرعت بخشی و ارائه هر چه بهتر خدمات و رضایتمندی جامعه هدف نیز شده است.


به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوز، حاتم شاکرمی افزود: هدف شورای هماهنگی هم افزایی و اثرگذاری دستگاهها در جهت خدمت است که با توجه به اینکه بخش زیادی از مسئولیتهای اجتماعی بر عهده وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی است، تداوم جلسات شورای هماهنگی و همکاری ها باید مستمر باشد.

وی خواستار استفاده از ظرفیت دستگاههای برای ارائه خدمات هر چه بهتر به جامعه هدف شد و اضافه کرد: مدیران حوزه تعاون و کار و تامین اجتماعی استان از اختیارات خود استفاده و مشکلات جامعه کارگری و کارفرمایی را مرتفع کنند.

شاکرمی همچنین خواستار ارتباط مدیران زیرمجموعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با نمایندگان مجلس شد و گفت: مدیران ضمن ایجاد ارتباط، خدمات دستگاه خود را بیان کنند.

وی همچنین بر هم پوشانی خدمات دستگاههای زیرمجموعه وزارت تاکید کرد و گفت: نقش روابط عمومی ها در این زمینه مهم است.

هادی ابراهیمی مدیرکل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی گفت: نشست شورای هماهنگی مدیران دستگاه های زیر مجموعه وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با هدف ایجاد هماهنگی و هم افزایی بین دستگاههای اجرایی در جهت پیشبرد اهداف و برنامه های همسو با وزارت به صورت مستمر برگزار می شود.
وی افزود: این نشست ها به صورت مستمر برگزار و در جهت رفع مشکلات تصمیم گیری می شود.

در این نشست، مدیران عضو دستگاههای زیرمجموعه ضمن ارائه گزارش عملکرد، مسائل و مشکلات مربوط به دستگاه خود را مطرح و پیشنهاداتی ارائه شد.

  • نویسنده : کاظم محمدیان مصمم