سرپرست یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات هرمزگان از توقیف یک فروندقایق غیرمجازترال متخلف در ۲ مایلی خور شهر نو شهرستان جاسک ، ۲ جفت تخته ترال به همراه ۲ دستگاه تور ترال، دو نفر متهم و ۲۰۰متر طناب کشف شده در راستای مبارزه با صیدو صیادی غیر مجاز خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریانیوز ، سروان مهرداد رامش جان با بیان این خبر تصریح کرد : این میزان توقیفات پیرو تاکید مدیر کل شیلات هرمزگان بر مقابله با صید غیر مجاز ترال با تلاش پایگاه حفاظت منابع آبزیان شهرستان جاسک در منطقه اسکله ارتش صورت گرفت.

رامش جان افزود : وارد کردن هرنوع خسارت به ذخائر آبزیان به عنوان ثروت ملی طبق قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.

وی تصریح کرد : کلیه توقیفات ضمن تشکیل پرونده به کمیسیون رسیدگی به تخلفات صیادی شیلات جهت تعیین تکلیف  و یا در صورت نیاز به دستگاه قضا ارجاع  داده شده اند.

سرپرست یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات هرمزگان تاکید کرد : شماره تلفن  ستاد یگان استان۰۷۶۳۳۳۳۱۴۳۴ آماده دریافت هر گونه اخبار و اطلاعات در راستای صید و صیادی و خدمات رفاهی به جامعه صیادی است.

انتهای پیام