مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان قشم، از پایان اجرای شبکه آبرسانی به روستای نقاشه خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوز، سلمان افروشه با بیان اینکه در اجرای این طرح، آبرسانی به روستای گاچو نیز انجام می شود، افزود: با پایان آبرسانی به این روستا، در مجموع ۲۰۰ خانوار روستای نقاشه و گاچو از شبکه آبرسانی بهره مند خواهند شد.

وی با بیان اینکه آبرسانی به این روستاها در قالب تفاهم نامه مشترک آب و فاضلاب و منطقه آزاد قشم آغاز و به اتمام می رسد، ادامه داد، بر اساس این تفاهم نامه، اجرای شبکه آبرسانی در تعهد آبفا بوده و خط انتقال نیز در تعهد منطقه آزاد قشم است که با تکمیل آن، آبرسانی به نقاشه و گاچو از آب شیرین کن مپنا انجام  خواهد شد.

به گفته افروشه، در اجرای طرح آبرسانی به نقاشه ۵٫۵ کیلومتر لوله گذاری انجام شده است که با تکمیل خط انتقال توسط منطقه آزاد قشم، عملیات واگذاری انشعاب از سوی آب و فاضلاب آغاز و مردم روستا از نعمت آب بهره مند خواهند شد.