رئیس هیئت کونگ فو و هنرهای رزمی شهرستان رودان، در این زمینه گفت: این مسابقات در کلیه رده های سنی برگزار شد و ۴ کونگ فو کار به نمایندگی از سایر کونگ فو کاران در مسابقات کشوری سبکی ( فول کونگ فو ) شرکت نمودند.


به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوز، زمانی افزود: مسابقات مذکور که بصورت مجازی برگزار شد باعث گردید سطح آمادگی جسمانی کونگ فو کاران افزایش یابد و روحیه آنها تقویت شود.

وی در پایان عنوان کرد: نفرات شرکت کننده در مسابقات مجازی قهرمانی کشور آقایان جلیل زمانی ، حسین رامشگر ، امیر حسین رامشگر و مصطفی کمالی بودند که توانستند نظر داوران این دوره از مسابقات را به خود جلب کنند که نتایج مسابقات در چند روز آینده مشخص خواهد شد.

  • نویسنده : جمیله دبیری نیا