مدیر کل شیلات هرمزگان، از روند احداث اولین مرکز بومی تولید مولد و تکثیر میگو عاری از بیماری(spf) واقع در بندر مقام بازدید کرد.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوز، عبدالرسول دریایی در بازدید از   روند احداث این مرکز، ضمن بررسی مسائل فنی و کارشناسی روند احداث، بر تسریع در روند احداث و همچنین اهمیت راه اندازی این مرکز برای صنعت تکثیر و پرورش میگوی استان تاکید کرد.

وی با بیان اینکه این چنین مراکزی اصولا در خارج کشور بویژه امریکا فعال است و دسترسی به چنین مولدین میگو  هزینه بالایی دارد و بِا شرایط تحریم بسیار دشوار است احداث مرکز  تولید مولد و تکثیر میگوی عاری از بیماری می تواند نقش بسزایی در خود کفایی استان هرمزگان در تولید میگو پرورشی داشته باشد گفت: خودکفایی در تامین بچه میگو و مولد عاری از بیماری و همچنین ارتقای کیفیت و توان تولیدی میگوی پرورشی استان از مهم ترین دست آوردهای اجرای این طرح است.

 دریایی در خاتمه  گفت:  امید است با بکارگیری فنآوریهای بدست آمده در این طرح ضمن پایداری تولید، نه تنها بستر مناسب برای افزایش تولید میگو در افق روشن شیلات فراهم شود بلکه جزء کشور های صادر کننده مولدین میگوی اصلاح نژاد شده عاری و یا مقاوم به بیماری های خاص در منطقه نیز تبدیل شویم.