مدیر منابع انسانی سازمان منطقه آزاد قشم از برگزاری دوره آموزشی اصول و فنون مذاکره با حضور 37 نیروی سازمانی باهدف ارتقا قابلیت مذاکره اثربخش خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریانیوز،حمیدرضا صادقی با اشاره به لزوم ایجاد قابلیت ارایه روش های موثر با تمرکز بر تکنیک های کاربردی و یادگیری شیوه های مذاکره اثربخش در کارکنان گفت: این دوره آموزشی مجموعه‌ای از فنون و مهارت‌ها را آموزش داده و به کارکنان امکان می‌دهد تا از فرصت‌های به وجود آمده برای ارتقا سازمان خود بهره ببرند.

صادقی ادامه داد: سرفصل های ارائه شده در این دوره آموزشی مواردی مانند؛ حالات، تاکتیک‌ها و انواع مذاکره، هم افزایی در تکنیک، ویژگی‌های مذاکره حضوری، عواقب مذاکره مبتنی بر موضع گیری، مدیریت جلسه، مهارت های کلیدی موفقیت و زبان بدن بوده است.

وی افزود: هدف برگزاری این دوره، توانمندسازی شرکت کنندگان در مذاکره بوده، به گونه ای که قادر ﺑﺎﺷند ﺑﺎ ﺗﺸـﺨﯿﺺ درﺳـﺖ ﺿﺮورت و زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺬاﮐﺮه در ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع، ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻃﺮف ﻣﺬاﮐﺮه، با اﺳﺘﺮاﺗﮋی و ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺬاﮐﺮه را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل وجود ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ، ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻮبﺗﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ کنند.

مدیر منابع انسانی سازمان منطقه آزاد قشم در پایان خاطر نشان کرد: دانستن اصول و فنون مذاکره به مدیران و کارمندان امکان می دهد در طول جلسه مذاکره قاطعانه عمل کرده و تصمیمات درستی به نفع سازمان متبوع بگیرند.

یادآور می شود، دوره آموزشی اصول و فنون مذاکره با حضور ۳۷ کارمند به همت مدیریت منابع سازمانی منطقه آزاد قشم برگزار شد.

انتهای پیام