معاون نظارت ،بازرسی وحمایت از حقوق مصرف کنندگان استان هرمزگان از تعداد755 گزارشات دریافتی توسط ستاد خبری این سازمان، طی فروردین ماه سال جاری خبر داد.

به گزارش  پایگاه خبری صبح دریا نیوز ، عبدالرضا پیروی منش گفت: در فروردین ماه سال جاری تعداد ۷۵۵ مورد گزارش توسط ستادهای خبری سراسر استان اخذ گردید که از این تعداد ۵۵۲ مورد به صورت تلفنی ، ۱۱۷ مورد به صورت مراجعه حضوری و مابقی به صورت کتبی دریافت شده است .

معاون نظارت و بازرسی وحمایت ازحقوق مصرف کنندگان  استان افزود : از تعداد ۷۵۵ مورد شکایت اخذ شده توسط ستادهای خبری سراسر استان ۴۹۴ مورد منجر به صدور فرم تخلفاتی گردیده و به اداره کل تعزیرات حکومتی جهت اجرای حکم ارسال گردیده است و مابقی غیر متخلف اعلام شد.

وی همچنین تصریح کرد شهروندان محترم استان می توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف اقتصادی مراتب را به سامانه ۱۲۴ اعلام تا در اسرع وقت، مورد رسیدگی قرار گیرد.