استاندار هرمزگان گفت: رعایت پروتکل‌های بهداشتی در کنترل بیماری کرونا بسیار موثر است و باید همچنان از سوی همه مورد توجه باشد.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوز در هرمزگان، مهدی دوستی در نشست ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا در هرمزگان با تاکید بر اینکه فرمانداران با جدیت افزایش رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی را پیگیری و بر آن نظارت کنند، عنوان کرد: رعایت پروتکل‌های بهداشتی در کنترل بیماری کرونا بسیار موثر است و باید همچنان از سوی همه مورد توجه باشد.

دوستی ادامه داد: با توجه به واکسیناسیون بسیار خوب در استان، نیاز است در ادامه اجرای طرح هرمزگان آبی، نواحی آبی در سطح شهرستان‌ها و مناطق شهری با در نظر گرفتن شاخص‌هایی تعیین شود.

وی افزود: شاخص‌ها برای تعیین نواحی آبی باید دریافت دو دوز واکسن توسط همه پرسنل ارائه خدمات و افراد شاغل، داشتن کارت بهداشت توسط همه پرسنل و رعایت دقیق دستورالعمل‌های بهداشتی و همچنین جلوگیری از عرضه قلیان باشد.

دوستی تصریح کرد: این طرح را می‌توان با تعیین نواحی آبی در مناطق ساحلی شهر بندرعباس آغاز کرد.

وی با تاکید بر لزوم اجرای تمامی مصوبات ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا، گفت: دبیرخانه این ستاد باید گزارشی از میزان تحقق و اجرای مصوبات را آماده و ارائه کند.

انتهای پیام