طي برگزاري انتخابات داخلي، پس از تاييد اعضاي متقاضي حضور در كميسيون هاي تخصصي اتاق اصناف بندرعباس، روسا و اعضاي كميسيون هاي بازرسي، تشخيص و شكايات و همچنين كميسيون برنامه و بودجه معرفي شدند.

به گزارش  پایگاه خبری صبح دریا نیوز ، انتخابات داخلی کمیسیون های تخصصی این تشکل صنفی در راستای سیاست های اتاق اصناف و مساعدت هیات رئیسه محترم جهت نیل به اهداف و توسعه برنامه های تعیین شده برگزار و روسا و اعضای این کمیسیون ها معرفی گردید.

بر اساس گزارش مسئول امور کمیسیون های تخصصی اتاق اصناف در این انتخابات که با حضور و نظارت مستقیم علی باصره رئیس اتاق اصناف مرکز هرمزگان بر گزار گردید؛ علی رحیمی به عنوان رئیس کمیسیون بازرسی، تشخیص و شکایات، حسن اخگریان نائب رئیس، صمد فنونی دبیر و محمدعلی صیادی و صدیقه قنبری نیز به عنوان اعضای این کمیسیون انتخاب شدند.

شایان ذکر است؛ انتخابات کمیسیون برنامه و بودجه نیز با انتخاب فرید قائدی به عنوان رئیس، بیژن دریازاده به عنوان نائب رئیس، مژگان دادی پور به عنوان دبیر و  نظام الدین جلالی و حوا رئیسی به عنوان اعضای این کمیسیون مهم انتخاب شدند.