فاطمه خواجویی بعنوان اولین دانشجوی داروسازی دانشکده داروسازی بندرعباس موفق به قبولی دوره دکتری تخصصی شد.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوز ،  دانشکده داروسازی و علوم دارویی بندرعباس در بهمن ۹۴ تاسیس و نخستین گروه دانشجویان داروسازی همزمان با تاسیس در این دانشکده پذیرش شدند.

به گفته رئیس دانشکده داروسازی بندرعباس؛ دانشجویان داروسازی ورودی ۹۴ به عنوان اولین گروه در اسفند ۹۹ در آزمون جامع ۱۸۰ واحدی شرکت نمودند که این دانشکده با امتیاز ۹۵وهشتادو سه صدم درصد موفق به کسب رتبه دوم کشوری در بین ۲۵ دانشکده داروسازی شد و همچنین فاطمه خواجویی با کسب نمره ۱۶۷ در جایگاه چهارم کشور قرار گرفت.

دکتر امید صفا گفت باتوجه به اینکه فاطمه خواجویی ملاک های تعیین شده آیین نامه دوره دکتری عمومی/ دکتری تخصص داروسازی (Pharm.D/Ph.D.) از جمله دو و نیم درصد برتر آزمون جامع و معدل کل ۱۷ را دارا بود طبق این آیین نامه بدون شرکت در آزمون دوره تخصصی و از طریق مصاحبه، موفق به پذیرش در دوره دکتری تخصصی (Ph.D) بیوتکنولوژی دارویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد شد.

شایان ذکر است که نخستین گروه دانشجویان داروسازی بندرعباس هنوز فارغ التحصیل نشده اند و امید است پس از اتمام تحصیل و از طریق شرکت در آزمون موفق به قبولی در رشته های تخصصی داروسازی شوند.