مديرعامل آبفا هرمزگان در حاشيه بازديد استاندار هرمزگان از تصفيه خانه فاضلاب ميناب، با اشاره به اينكه اين پروژه در سه فاز براي 73هزار نفر جمعيت طراحي شده است، از پيشرفت 92 درصدي فاز يك اين تصفيه خانه خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریانیوز ، «امین قصمی» افزود: ظرفیت فاز یک  تصفیه خانه فاضلاب میناب ۸ هزار و ۲۰۰ متر مکعب در شبانه روز است و مجموع  ظرفیت سه فاز آن ۲۲ هزار و ۸۶۰ مترمکعب فاضلاب در شبانه روز می باشد.

به گفته وی؛ طول شبکه فاز یک این تصفیه خانه ۶۰ کیلومتر است که تاکنون ۴۰ کیلومتر آن اجرا شده و ۲۰ کیلومتر آن باقی مانده است. 

مدیرعامل آبفا استان اظهار داشت: در حال حاضر ۲ هزار فقره انشعاب فاضلاب به شبکه فاضلاب وصل شده است .

وی افزود: فاز یک این پروژه جمعیتی برابر تحت پوشش ۳۶۰۰۰ نفر را تحت پوشش قرار خواهد داد.

قصمی در ادامه تاکید کرد: با جدیت پیگیر هستیم تا مرحله نخست تصفیه خانه را وارد مدار کنیم.

بنا به گفته وی؛ پساب تولید شده این تصفیه خانه ۸ هزار متر مکعبی، در بخش کشاورزی استفاده خواهد شد.