مدیرکل تعاون، کار ورفاه اجتماعی هرمزگان گفت: در ارزیابی عملکرد ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی کشور که توسط معاونت فرهنگی اجتماعی وزارتخانه صورت گرفت، این اداره کل موفق به کسب رتبه اول شد

به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوز ؛ هادی ابراهیمی ، سرعت بخشیدن به ایجاد زیرساخت های فرهنگی و بهداشتی در جامعه کار و تلاش از جمله ایجاد هفت خانه بهداشت کارگری، ۵۷ خانه فرهنگ کار، برگزاری مستمر دوره های آموزشی پیشگیری از آسیب های اجتماعی، توجه به امر ورزش در جامعه کار و تولید، برگزاری مسابقات قرآن کریم و انتخاب کارفرمای سلامت محور نمونه ملی را از مهم ترین اقدامات این واحد در سال گذشته عنوان کرد که سبب کسب این رتبه در سطح ملی گردید.