مدیر توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني هرمزگان از کسب رتبه « عالی» برای نخستین بار توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان از میان ۶۳ دانشگاه و دانشکده های علوم پزشکی کشور در ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۹ خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریانیوز  ، فرحناز  محمدی در این خصوص گفت: با توجه به اعلام نتایج نهایی ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۹ دستگاههای اجرایی توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی هرمزگان  با کسب امتیاز ۹۴و چهل و یک صدم در مجموع حوزه های عمومی و اختصاصی  برای نخستین بار موفق به کسب رتبه عالی در بین کلیه دانشگاهها و  دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور گردید.

 وی افزود: سید کامل تقوی نژاد معاون توسعه مدیریت ،منابع و برنامه ریزی وزرات بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی کشور، طی مکاتبه ای  از تلاشهای ارزشمند ریاست دانشگاه، مدیران و کلیه همکاران که متعهدانه و متخصصانه در جهت تحقق اهداف مدون ماموریتهای اصلی و برنامه های اصلاح نظام اداری بمنظور توسعه و پیشرفت دانشگاه تلاش نموده اند، نهایت تقدیر و تشکر  را بعمل آورده است.

 مدیر توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان یادآور شد: دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در سال گذشته نیز موفق به کسب رتبه برتر در بین دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی کشور گردیده بود که با پیشرفتی شگرف و چشمگیر در ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۹ دانشگاهها، موفق به ارتقاء رتبه و کسب «رتبه عالی» برای اولین بار در بین ۶۳  دانشگاه و  دانشکده های علوم پزشکی کشور شد.