سرپرست تحلیل سیستم های شرکت گاز استان هرمزگان، از کسب ۸ استاندارد سیستم های مدیریت یکپارچه در شرکت گاز استان هرمزگان در سال جاری خبرداد.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوز، نازنین جوکار ضمن اشاره به مطلب فوق افزود: استاندارد های ✅٩٠٠١ ✅١۴٠٠١ ✅۴۵٠٠١ ✅٣١٠٠٠ ✅١٠٠٠٢ ✅١٠٠٠۴ ✅٢۶٠٠٠ ✅HSE-MS در شرکت گاز استان هرمزگان، در سال جاری ، پس از ۶ ماه تلاش بی وقفه همکاران و برگزاری ممیزی خارجی با موفقیت کسب شد.

وی به اهداف کسب این ایزوها در شرکت گاز هرمزگان اشاره و افزود:هدف از استقرار این استانداردها، توجه توأمان به کیفیت، سلامت نیروی انسانی ، حفظ کیفیت محیط زیست، بررسی ریسک فرایندهای کار، پاسخگویی به شکایات مشتریان، نظرسنجی از ذینفعان و میزان حساسیت سازمان نسبت به مسئولیت های اجتماعی می باشد .

جوکار اظهار کرد: پیاده سازی و استقرار استانداردهای مذکور در هر سازمان باعث ایجاد وحدت رویه ، شفافیت فرایندهای کاری و ایجاد زبان واحد در ارتباط با ذینفعان و مشتریان می گردد و حداقل تعهدات سازمان را به محیط دور (مسئولیت های اجتماعی) و محیط نزدیک (ذینفعان و مشتریان) خود نشان داده و از سویی برای هر سازمان مبنایی برای پایش سلامت نیروی انسانی خود محسوب می شود.

سرپرست تحلیل سیستم های شرکت گاز استان هرمزگان تصریح کرد:بدلیل پاندمی کرونا و محدودیت های که این مساله برای سازمان و کارمندان ایجاد نمود در طی زمان ۶ ماهه در سال جاری و با جلسات فشرده با واحدها و هماهنگی های صورت گرفته از سوی واحد تحلیل سیستم ها و همراهی همیشگی روسا و کارشناسان و پس از دوره ممیزی خارجی که در ۱۵ الی ۱۷ دی ماه ۹۹ در این شرکت برگزار شد، موفق به اخذ این استانداردها شدیم.

وی در پایان افزود: مهمترین برنامه واحد تحلیل سیستم ها و متعاقب آن سازمان ، نگهداشت استاندارد های مذکور می باشد که نیاز به پایش مستمر از سوی این واحد خواهد داشت که بی شک این امر محقق نخواهد شد مگر با همکاری و تلاش همه جانبه رئوسا و کارشناسان شرکت.