با حضور  افشار فتح الهی سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم، آیین امضاء تفاهم نامه همکاری در حوزه مرتبط با وظایف شهری در محدوده بافت قدیم شهر قشم به منظور جلوگیری از دوگانگی در انجام وظایف و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان، بین سازمان منطقه آزاد قشم و شورای اسلامی و شهرداری شهر قشم برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریانیوز، افشار فتح الهی امضاء این تفاهم نامه را آغاز فصل جدیدی از همکاری ها  در جزیره قشم دانست و گفت: به یاری خدا و اهتمام همه دستگاه های مسئول در جزیره، این همکاری ها منشاء خیر و برکت برای شهروندان، قشموندان، گردشگران و مسافران عزیز خواهد شد.

شهردار قشم نیز امضاء این تفاهم نامه را یک واقعه بی سابقه در طول ۳۰ سال تاسیس منطقه آزاد در جزیره قشم خواند و گفت: رویکرد مردمی سرپرست سازمان منطقه ازاد قشم و همسویی و هم افزایی وی با سایر دستگاه ها و نهادهای مستقر در شهرستان، زمینه اتفاقات بسیار مبارکی را در سطح جزیره  فراهم ساخته که مشخص شدن تکلیف بافت قدیم شهر قشم از جمله این اتفاقات است. 

گفتنی است این تفاهم نامه طی آیینی به امضاء دکتر افشار فتح الهی سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم و محرم بهاروند معاون فنی و زیربنایی این سازمان از یک طرف و حبیب بازماندگان قشمی رییس شورای اسلامی شهر قشم و میرداد میردادی شهردار قشم از طرف دیگر رسید.

انتهای پیام