چهارمین مانور فراگیر شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان با رویکرد اصلاح شبکه برق رسانی در سراسر استان برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوز، معاون بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان با اعلام این خبر گفت: این مانور با حضور ۱۴۲ نیروی عملیاتی در قالب ۴۳ اکیپ اجرایی و ۶۲ خودروی عملیاتی سبک و سنگین اجرا شد.

حمید ساعدپناه افزود: جمع آوری ۷۳ پایه فشارمتوسط و ۹۸ پایه فشار ضعیف اضافی و جایگزینی ۱۵ پایه فشار متوسط و ۱۷ پایه فشار ضعیف جدید با پایه های فرسوده از اقدامات انجام شده دراین مانور بوده است. در این مانور نیز  400 مقره تعویض و ۲۷ ساعت نجومی جدید نصب شد.

ساعدپناه اضافه کرد: ۱۵ دستگاه پست زمینی نیز بصورت خط گرم سرویس شد. ضمن اینکه ۸۲۰ چراغ با توان ۱۹۰ کیلووات تعدیل شد.