معاون امور بندری و اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان با اشاره به حضور تیم تخصصی نظارت بر ترمینال‌های نفتی سازمان جهت ارزیابی و ممیزی پایانه‌ها و اسکله‌های نفتی گفت: این فرآیند تحت نظارت این اداره کل مطابق با آخرین الزامات و استانداردها درحال انجام است.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریانیوز، منصور خرم‌شکوه در تشریح فرآیند ممیزی پایانه‌های نفتی بنادر هرمزگان اظهار داشت: حفظ و ارتقاء شاخص‌های عملکردی در پایانه‌های نفتی بنادر کشور مطابق با استانداردهای داخلی و بین‌المللی مستلزم برنامه‌ریزی صحیح و ارزیابی مستمر و همچنین ایجاد ساز و کار مناسب جهت افزایش اثربخشی نتایج حاصل از این ارزیابی‌ها است.

خرم‌شکوه حفظ امنیت و ارتقاء ایمنی در فرآیندهای مرتبط با پایانه‌های نفتی و به روزرسانی تجهیزات مورد نیاز مطابق با استانداردها را از مهم‌ترین موارد ارزیابی شده عنوان کرد و بیان داشت: بررسی وضعیت عملکردی و ایمنی تمامی پایانه‌ها و اسکله‌های نفتی بنادر تحت نظارت این اداره کل توسط کارشناسان مربوطه به صورت مستمر با محوریت شاخص‌های مدنظر تیم تخصصی نظارت عالیه بر ترمینال‌های نفتی سازمان بنادر و دریانوردی صورت می‌پذیرد.

وی، شاخص های مدنظر در این ارزیابی ها را شامل عوامل محیط زیستی، کیفیت ارائه خدمات و ایمنی فرآیندها عنوان و ابراز امیدواری کرد انجام این فرآیندها موجب ارتقاء سطح فعالیت‌های بندری و دریایی در حوزه نفتی گردد.

به گفته خرم شکوه، درحال حاضر ۱۵ شرکت سرمایه‌گذار نفتی در قالب قراردادهای بلندمدت در زمینه‌های ترانزیت، صادرات، واردات و صنعت سوخت‌رسانی به کشتی‌ها در بندر خلیج‌فارس فعالیت دارند که در آینده‌ای نزدیک این تعداد به بیش از ۲۰ شرکت سرمایه‌گذار افزایش خواهد یافت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: به روز رسانی تجهیزات و تاسیسات از یک سو و افزایش دانش و مهارت فردی، مدیریتی و عملیاتی از سوی دیگر در راستای ارتقاء رضایت‌مندی بهره‌برداران از خدمات بندری اثرات مطلوب و نقش موثری در توسعه آتی بنادر در حوزه نفتی ایفا خواهد کرد.

شایان ذکر است، تیم ارزیابی سازمان بنادر و دریانوردی متشکل از کارشناسان اداره کل امور بندری سازمان و سایر بنادر کشور به منظور بررسی وضعیت عملکردی و انطباق فرایندها با الزامات و استانداردهای مرتبط در پایانه‌های نفتی، طی ۳ روز کاری ضمن بازدید از پایانه‌ها، اسکله‌های نفتی درحال بهره‌برداری و توسعه آتی اسکله‌های نفتی بندر شهید رجایی به بررسی مستندات و نحوه انجام عملیات‌های نفتی شامل انبارش و نگهداری کالا و تخلیه و بارگیری در پایانه‌ها و اسکله‌های بنادر خلیج‌فارس و شهید رجایی پرداختند.

انتهای پیام