فرمانداری بندرعباس ، اسامی نامزدهای انتخاباتی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی همراه با کد ‌آن‌ها ، از حوزه مرکزی هرمزگان را منتشر کرد.

به گزارش صبح دریانیوز ، اسامی ۶۳ نامزد تاییدنهایی شده حوزه مرکزی به ترتیب حروف الفبا :

۱ – محمد آشوری تازیانی فرزند ماشاءالله – کد نامزد ۱۲۸

۲ – پرستو آقایی فرزند نصرالله – کد نامزد ۱۳۱

۳- علی آئینه‌دار فرزند محمد – کد نامزد ۱۳۶

۴- مهران احمدی طیفکانی فرزند بهمن – کد نامزد ۱۲۶

۵- لیلا امینی فرزند بهرام – کد نامزد ۱۳۴

۶- عباس امینی‌زاده فرزند قنبر – کد نامزد ۱۳۵

۷- امید بابانی سابقی فرزند اسمعیل – کد نامزد ۱۳۷

۸- محسن باقری‌بور فرزند داد علی – کد نامزد ۲۸۴

۹- اسلام باوقار زعیمی فرزند غلامشاه – کد نامزد ۱۳۹

۱۰- سیدایوب بلادی نیا فرزند سیداسداله – کد نامزد ۱۴۲

۱۱- ابراهیم بلالی قشمی فرزند یحیی – کد نامزد ۱۴۳

۱۲ – موسی ترکی زاده فرزند احمد – کد نامزد ۱۴۵

۱۳- فاطمه جراره فرزند یوسف – کد نامزد ۱۴۶

۱۴- سید صادق جعفری فرزند سید علی – کد نامزد ۱۴۷

۱۵ – علیرضا جهانگیری کوهشاهی فرزند حسین – کد نامزد ۱۵۱

۱۶- محمد جهین فرزند عباس مشهور به جهینی کد نامزد ۱۵۲

۱۷- حجت حاجی زاده فرزند اصغر – کد نامزد ۱۵۳

۱۸ – شهرام حسن‌زاده فرزند در محمد – کد نامزد ۱۵۶

۱۹ – علی حیدری سراحی فرزند محمد – کد نامزد ۱۵۸

۲۰ – علی خوارزمی فرزند سیاوش – کد نامزد ۱۵۹

۲۱ – محمود داج فرزند حسین مشهور به مهیار کد نامزد۱۶۲

۲۲ – عیسی دادی‌زاده سرخانی فرزند یاراله – کد نامزد ۱۶۴

۲۳- علی دادی‌پور فرزند حسین – کد نامزد ۱۶۳

۲۴- وحید دهقانی فرزند عبدالکریم – کد نامزد ۱۶۸

۲۵- هوشنگ دهقانی پور فرزند حسن کد نامزد ۱۶۹

۲۶-عباس رجبی فرزند غلامشاه کد نامزد ۱۷۵

۲۷ -مهدی رشیدی فرزند غضبان – کد نامزد ۱۷۹

۲۸ -حسن زنگی اهرمی فرزند علی – کد نامزد ۱۸۴

۲۹ – پرویز سالاری سردری فرزند علی – کد نامزد ۱۸۷

۳۰-صداقت سالاری پاشغی فرزند حسین کد نامزد ۱۸۶

۳۱ -علی سرودی گلستانی فرزند محمد – کد نامزد ۱۸۹

۳۲ -سهراب سلیمی پورسرچاهانی فرزند عبداله – کد نامزد ۱۹۳

۳۳ -نزهت شبان آزاد فرزند عبداله کد نامزد ۱۹۵

۳۴- نازنین شیبانی تذرجی فرزند حمدالله – کد نامزد ۱۹۶

۳۵ – اسحق عامری سیاهوئی فرزند اسحق مشهور به سجاد کد نامزد

۳۶ – رضا عامری سیاهوئی فرزند محمد – کد نامزد ۲۱۵

۳۷ -انیس عطائی دریائی فرزند محمد – کد نامزد ۲۱۸

۳۸ – ایرج علی عسگری فرزند علی محمد کد نامزد ۲۱۹

۳۹-احسان قلندری فرزند عبداله کد نامزد ۲۳۹

۴۰- آقای حبیب کارجو فرزند دادخدا – کد نامزد ۲۴۱

۴۱ – محسن کاشانی فرزند محرم – کد نامزد ۲۴۲

۴۲ – مهدی کامفیروزی فرزند حسین – کد نامزد ۲۴۳

۴۳ – محمد کرم زاده فرزند علی مشهور به قیدی کد نامزد ۲۴۵

۴۴ -خیراله کوه آراء فرزند فضل اله – کد نامزد ۲۴۹

۴۵ -رویا کیانپوری فرزند ابراهیم – کد نامزد ۲۵۱

۴۶- علی اکبر مجاهدی فرزند حسین – کد نامزد ۲۵۳

۴۷- کورش محرابی ساری فرزند علی مشهور به جواد کد نامزد ۲۵۴

۴۸- مسعود محمودی فرزند عبدالرحمن – کد نامزد ۲۵۷

۴۹-احمد مرادی فرزند علی – کد نامزد ۲۵۸

۵۰ -لیلا مرادی شهدادی فرزند محمد – کد نامزد ۲۵۹

۵۱-رضا ملاحی فرزند محمد – کد نامزد ۲۶۲

۵۲ – حمزه مهره بین فرزند یعقوب – کد نامزد ۲۶۵

۵۳ – علی اکبر میرزائی فرزند احمد – کد نامزد ۲۶۸

۵۴ – علی میرشکاری دهکهان فرزند محمد – کد نامزد ۲۶۹

۵۵ – شهرام نامی ملائی فرزند رسول – کد نامزد ۲۷۱

۵۶- فرخنده نجاتی زاده دریائی فرزند حبیب – کد نامزد ۲۷۲

۵۷ – امیر نیک خو فرزند عباس – کد نامزد ۲۷۳

۵۸ -محمدرضا وجدان حقیقی فرزند جواد مشهور به وجدانی ، وجدان ، حقیقی، کدنامزد ۲۷۹

۵۹ – سید فخرالدین هاشمی فرزند سیداحمد – کد نامزد ۲۷۴

۶۰ – مصطفی هاشمی فرزند رضا – کد نامزد ۲۷۵

۶۱ – حسین هاشمی تختی‌نژاد فرزند احمد – کد نامزد ۲۷۶

۶۲ – سید محمد هاشمی نخل ابراهیمی فرزند سید یوسف – کد نامزد ۲۷۸

۶۳ – موسی یکرنگی دهبارز فرزند علی – کد نامزد ۲۸۱

پایان خبر /